Hoofdvaart College

Contact

Bezoekadres/afleveradres
Hoofdvaart College
Paxlaan 20
2131 PZ Hoofddorp

023-5555777 (optie 2)
info@hoofdvaartcollege.nl

Postadres
Hoofdvaart College
Postbus 23
2130 AA Hoofddorp

(wij delen het parkeerterrein  met het Nova College)

Inschrijven

Snel en simpel via deze downloadbare aanmeldformulieren.

Veelgestelde vragen

Leerling Coördinatoren

LeCo onderbouw (leerjaar 2):

Mevr. N. den Haan (n.denhaan@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo onderbouw (leerjaar 1):

Mevr. M. Pepping (m.pepping@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling zorg en welzijn bovenbouw:

dhr. M. van der Wal (m.vanderwal@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling economie en ondernemen bovenbouw:

dhr. J. Post (j.post@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling techniek:

dhr. J.W. Diender (j.diender@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling ISK:

mevr. F. van der Sloot (f.vandersloot@hoofdvaartcollege.nl)

Klachten

Het Hoofdvaart College hecht aan tevreden ouders en leerlingen. We willen u en uw kind daarom zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten.

Heeft u een klacht over de gang van zaken op school, toetsing of examinering, dan proberen we dit eerst op het Hoofdvaart College op te lossen, al dan niet met hulp van een intern vertrouwenspersoon.

Neemt u in dat geval altijd eerst contact op met de mentor van uw kind. Lukt het niet om het met hem/haar op te lossen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de desbetreffende teamleider.

Teamleider leerjaar 1 en leerjaar 2:
Mevr. M. Rijnveld – m.rijnveld@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Economie & Ondernemen, Zorg en Welzijn en Mavo:
Mevr. L. Roek – l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Vakcollege techniek en ISK Haarlemmermeer:
Dhr. R. de Mortier – r.demortier@hoofdvaartcollege.nl

In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn om contact op te nemen met de directie. U kunt dhr. R. Smink bereiken op het volgende e-mailadres: r.smink@hoofdvaartcollege.nl

Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.

Aanmelden

Contactpersoon voor voorlichting op basisscholen, open dagen en aanmeldingen:

Mevr. L. Roek
023-5555777

Mevr. M. Rijnveld
023-5555777

Mevr. A. Termeulen
023-5555777

Bankgegevens

NL78RABO0138182620
o.v.v. naam kind en reden van betaling

Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op! We zijn te bereiken op: 023-5555777 of via info@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This