Hoofdvaart College

Contact

Bezoekadres/afleveradres

Hoofdvaart College

Paxlaan 20

2131 PZ Hoofddorp

023-5555777 (optie 2)

NL78RABO0138182620
o.v.v. naam kind en reden van betaling

info@hoofdvaartcollege.nl

(wij delen het parkeerterrein  met het Nova College) 

Postadres

Hoofdvaart College

Postbus 23

2130 AA Hoofddorp

Aanmelden

Contactpersoon voor voorlichting op basisscholen, open dagen en aanmeldingen:

Mevr. L. Roek
023-5555777

 Mevr. M. Rijnveld
023-5555777

Mevr. A. Termeulen
023-5555777

Teamleiders

Teamleider leerjaar 1 en leerjaar 2:
Mevr. L. Roek – l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Economie & Ondernemen en Mavo:
Dhr. M. van Wijngaarden – m.vanwijngaarden@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Zorg & Welzijn en ISK:
Mevr. E. Beers – e.beers@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Vakcollege techniek:
Dhr. D. Engelhart – d.engelhart@hoofdvaartcollege.nl

Leerling Coördinatoren

LeCo leerjaar 1:

Mevr. N. den Haan (n.denhaan@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo leerjaar 2 (exclusief 2M en 2Vbk):

Mevr. M. Pepping (m.pepping@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling zorg en welzijn bovenbouw:

dhr. M. van der Wal (m.vanderwal@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling economie en ondernemen, 2M en GTL bovenbouw:

dhr. J. Post (j.post@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling techniek:

dhr. J.W. Diender (j.diender@hoofdvaartcollege.nl)

LeCo afdeling ISK:

mevr. A. van Dijk (a.vandijk@hoofdvaartcollege.nl)

Klachten

Het Hoofdvaart College hecht aan tevreden ouders en leerlingen. We willen u en uw kind daarom zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten.

Heeft u een klacht over de gang van zaken op school, toetsing of examinering, dan proberen we dit eerst op het Hoofdvaart College op te lossen, al dan niet met hulp van een intern vertrouwenspersoon.

Neemt u in dat geval altijd eerst contact op met de mentor van uw kind. Lukt het niet om het met hem/haar op te lossen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de desbetreffende teamleider.

Teamleider leerjaar 1 en leerjaar 2:
Mevr. L. Roek
l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Economie & Ondernemen en Mavo:
Dhr. M. van Wijngaarden – m.vanwijngaarden@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Zorg & Welzijn en ISK:
Mevr. E. Beers – e.beers@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider Vakcollege techniek:
Dhr. D. Engelhart – d.engelhart@hoofdvaartcollege.nl

In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn om contact op te nemen met de directie.

U kunt dhr. R. Smink bereiken op het volgende e-mailadres: mailto:r.smink@hoofdvaartcollege.nl

 

Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.

 

Inschrijven

Snel en simpel via deze downloadbare aanmeldformulieren.

Pin It on Pinterest

Share This