Economie en Ondernemen

Economie en Ondernemen is een brede, praktijkgerichte opleiding. Als je hiervoor kiest, vind je het leuk om dienstverlenend en commercieel te denken en te handelen.

Wat is het?

Voor de basisberoepsgerichte leerweg binnen de afdeling Economie en Ondernemen volg je de Vakmanschapsroute. Dat is een arbeidsmarktgerichte opleiding in samenwerking met het Nova College. De opleiding begint in het derde jaar en na het behalen van het vmbo-diploma aan het einde van het vierde leerjaar stroom je automatisch door naar het mbo. Daar rond je de opleiding na één jaar af met een mbo-diploma niveau 2. Je bent dan tevens in het bezit van de startkwalificatie.

Binnen deze opleiding is er sprake van een doorlopende leerlijn. Het lesmateriaal van beide scholen is goed op elkaar afgestemd, er vindt regelmatig onderling overleg en uitwisseling plaats tussen de docenten en coördinatoren van beide opleidingen. Er worden gastlessen gegeven en er wordt gebruikgemaakt van één stage-databank, waarbij de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang is.

Bij Economie en Ondernemen word je eigenaar van je eigen leerproces. Dat wil zeggen dat je binnen het programma van de school je eigen leervoorkeuren bepaalt.

Wat leer je?

Economie en Duits zijn bij Economie en Ondernemen belangrijke examenvakken. Daarnaast krijgen leerlingen algemeen vormende vakken zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer, kunstvakken, lichamelijke opvoeding. Bijna de helft van de lestijd wordt besteed aan theorie en praktijk van het beroepsgericht vak Handel en Verkoop, waarvan een belangrijk deel plaats vindt in de vorm van stage (1 dag per week).

Wat kan je worden?

R

Verkoper

R

inkoper

R

Administrateur

R

Medewerker marketing en communicatie

R

Interieuradviseur

R

etaleur

R

logistiek medewerker

R

Netwerkbeheerder

R

medewerker reisbureau

Klik snel naar onze leerwerelden en laat je inspireren!

Pin It on Pinterest

Share This