Groen licht voor nieuwbouw Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College

In december 2017 stemde de gemeenteraad Haarlemmermeer in met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijsvoorzieningen. Dit plan is in intensieve en jarenlange samenwerking met de schoolbesturen vo, po en so tot stand gekomen en wordt nu samen met de schoolbesturen verder uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Belangrijk onderdeel van het plan is de nieuwbouw voor Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College op één locatie.

Stand van zaken december 2018 : Na de instemming door de gemeenteraad Haarlemmermeer van het Integraal Huisvestingsplan in december 2017, hebben de twee scholen het Programma van Eisen ( PvE ) in februari 2018 opgesteld. Op het Hoofdvaart College is door verschillende werkgroepen hard gewerkt om een nauwgezette omschrijving te maken voor ons toekomstige schoolgebouw met daarin onze eisen voor het beroepsgerichte onderwijs naast het algemeen vormende onderwijs. Ons nieuwe schoolgebouw zal vier afdelingen krijgen waarin onze beroepsrichtingen duidelijk herkenbaar zullen zijn. In maart 2018 is echter duidelijk geworden dat de bouwplannen voor het totale President terrein een circulair karakter moet gaan krijgen.Het President terrein zal bebouwd gaan worden met woningen, scholen, sportvoorzieningen en verschillende wijkvoorzieningen. Daarnaast kwam in april 2018 het bericht over het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Dit samen gaat veel betekenen voor de bouwplannen op de President locatie. Medewerkers van de Gemeente, het bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep en de directeuren van de Linie en het Hoofdvaart College hebben gezamenlijk onderzocht wat het circulaire denken gaat betekenen voor de bouw van onze scholen. Naast het gaan voldoen aan de hoogste normen van duurzaamheid en circulariteit, zal ons schoolgebouw een prettige en veilige leeromgeving voor leerlingen en medewerkers worden. Het gebouw van het Hoofdvaart College gaat een plek worden waar leerlingen zich thuis voelen en waar ze zich geïnspireerd voelen om tot maximale talentontwikkeling te komen. Helaas is er wel vertraging opgetreden. De eerder gehoopte opleveringsdatum in de winter van 2019 / 2020, zal niet meer gehaald kunnen worden. Op het Hoofdvaart College gaan wij er nu vanuit dat wij nog 2 jaar het onderwijs in het huidige schoolgebouw blijven verzorgen.

 

Pin It on Pinterest

Share This