Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De AVG is een Europese wet over bescherming van persoonsgegevens. Deze wet is in Nederland rechtstreeks van toepassing, en is ook heel belangrijk voor scholen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen. Bijvoorbeeld gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers of bezoekers. Met betrekking tot leerlingen gaat het bijvoorbeeld om NAW-gegevens, e-mail, prestaties, foto’s, en gegevens over ondersteuningsbehoefte en zorg. De AVG bepaalt dat met dergelijke gegevens zorgvuldig moet worden omgegaan, bijvoorbeeld om te voorkomen dat onbevoegden er kennis van kunnen nemen.

Eén van de (wettelijke) verplichtingen is dat iedere school transparant is over haar dataverwerking. Hiervoor hebben we gekozen een privacyverklaring op te stellen. Deze Privacyverklaring scholen Dunamare Onderwijsgroep is hier te downloaden. Deze privacyverklaring is ook terug te vinden onder het kopje “nuttige informatie” bij “downloads”.

Mocht U nog vragen hebben kunt U zich wenden tot de functionaris gegevens bescherming van het Hoofdvaart College, de heer D. Engelhart (d.engelhart@hoofdvaartcollege.nl).

Pin It on Pinterest

Share This