Veelgestelde vragen en Nuttige Informatie

Praktische zaken

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

’s Ochtends vanaf 7.30 uur maar vóór 8.20 uur kunt u uw kind op de volgende manier absent melden:

 1. Telefonisch inspreken op de voice mail, via telefoonnummer: 023-5555777, optie 1.

Belangrijk is dat u duidelijk de naam, klas en de reden van de absentie aangeeft.

Het is per 1 januari 2018 niet meer mogelijk uw kind via e-mail absent te melden.

 

Is uw kind te laat?

Te laat komen wordt niet geaccepteerd: elk lesuur dat uw kind te laat komt volgt er een sanctie. Deze strenge regel is bedoeld om leerlingen te stimuleren om op tijd in de les te zijn!

Regeling voor het 1e lesuur (van 8.20 – 8.30 uur):

 1. Uw kind meldt zich bij de conciërgeloge, waar hij/zij als te laat wordt geregistreerd en een te laat briefje meekrijgt.
 2. Tot 8.30 uur worden leerlingen nog toegelaten tot de les.
 3. Is uw kind langer dan 10 minuten te laat dan wordt hij/zij niet meer in de les toegelaten. De leerling verblijft dan de rest van het lesuur in de kantine.
 4. Uw kind maakt direct een afspraak met de conciërges om diezelfde middag nog na te komen.
 5. Er wordt op toegezien dat hij/zij rustig aan het werk gaat.
 6. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is dan noteert de docent dit in magister en ontvangen de ouder hier een mailje over.
Wat zijn de lestijden en waar zijn de lokalen?

Les- en pauzetijden

0e lesuur 7:50 – 8:20
1e lesuur 8:20 – 9:10
2e lesuur 9:10 – 10:00
3e lesuur 10:00 – 10:50
Pauze 10:50 – 11:10
4e lesuur 11:10 – 12:00
5e lesuur 12:00 – 12:50
Pauze 12:50 – 13:20
6e lesuur 13:20 – 14:10
7e lesuur 14:10 – 15:00
8e lesuur 15:00 – 15:50


Lokaalnummers

 • Lokalen 001 t/m 010 zijn op de begane grond van het hoofdgebouw
 • Lokalen Gym1, Gym2, en Gym4 zijn de gymzalen
 • Lokalen T1, T2 en T3 zijn de praktijklokalen in het techniekgebouw
 • Lokalen 101 t/m 116 zijn op de 1e verdieping van het hoofdgebouw
 • Lokalen 201 t/m 209 zijn op de 2e verdieping van het hoofdgebouw
Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Schoolvakanties 2018 – 2019

Herfstvakantie
20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 jan 2019

Voorjaarsvakantie
16 februari 2019 t/m 24 februari 2019

Meivakantie (incl. koningsdag, goede vrijdag en Pasen)
19 april 2019 t/m 5 mei 2019

2e Pinksterdag
10 juni 2019

Zomervakantie
Vanaf 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

Vakanties buiten de hierboven vermelde periode worden niet toegestaan.

Hoe kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?

 

U kunt verlof aanvragen door een “Formulier verzoek tot verlof” in te vullen. Vervolgens kunt u dit formulier e-mailen naar:

Team onderbouw (inclusief 1GTL) mevr. L. Roek

Team Techniek: dhr. D. Engelhart

Team Economie en Ondernemen en MAVO dhr. M. van Wijngaarden

Team Zorg en Welzijn en ISK: mevr. E. Beers

wanneer zijn de open dagen?

Open dagen

Een informatieavond over VMBO beroepsgericht en MAVO voor ouders van groep 8 leerlingen (niet voor leerlingen):

 • Dinsdag 15 januari 2018:  19.00 – 20.30 uur

Onze open dagen voor leerlingen en ouder(s):

 • Vrijdag 1 februari 2019:
  19.00 – 21.00 uur
 • Zaterdag 2 februari 2019
  11.00 – 13.00 uur

Een informatieavond/ open huis over VMBO beroepsgericht en MAVO voor zij-instromers voor leerlingen en ouder(s)

 • volgt zsm
Hoe werkt Schoolloket?

Voor de betalingen van de vrijwillige- en verplichte (bv. sport- en kunstprofiel of vakcollege) ouderbijdrage(n) hebben we een digitaal betaalsysteem: Schoolloket. In de maand september krijgt u een eerste mailtje via schoolloket met daarin uitleg over wijze waarop u kunt betalen.

Wat zijn de schoolkosten van mijn kind?

Voor de kosten die het Hoofdvaart College niet door het Minisiterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze kosten zijn niet verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd dan zou het Hoofdvaart College genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen aanmerkelijk terug moeten brengen. Voor enkele profielen vragen wij wel een verplichte ouderbijdrage (bv. sport, kunst of vakcollege). Hieruit worden de extra uitjes, excursies of kampen betaald die leerlingen die het reguliere onderwijs volgen niet krijgen.

Begin juli krijgt u, behalve informatie over de start van het nieuwe schooljaar, een overzicht met daarin de ouderbijdragen voor het komende schooljaar thuis gestuurd .

Voor inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar: Schoolgids 2018-2019

schoolboeken?

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen in de maand juli een bericht van de studieboekhandel over het boekenpakket van hun kind. Zij ontvangen een overzicht met daarop de leermiddelen die aan hun kind in bruikleen worden gegeven (Algemene voorwaarden schoolboeken).

De boeken worden geleverd door boekhandel Van Dijk. (www.vandijk.nl)

De klantenservice is bereikbaar via: 088-2030303 of info@vandijk.nl

Meer informatie vindt u in de Schoolgids 2016/2017

Laptops?

Alle leerlingen werken met (eigen) devices. Deze vallen niet onder de definitie lesmateriaal en zijn zodoende niet gratis. Het Hoofdvaart College biedt ouder(s)/verzorger(s) twee mogelijkheden:

 •  ouders schaffen voor hun kind zelf een laptop aan die voldoet aan de door de school gestelde specificaties;
 •  ouders schaffen de laptop aan via The Rent Company. Dit is het bedrijf die dit voor het Hoofdvaart College organiseert. Ouders betalen in termijnen een bijdrage, waarin ook de verzekering zit. Nadat het volledige bedrag is betaald is de laptop eigendom van de leerling/ouder(s)/verzorger(s). Afspraken rondom het laptopgebruik zijn gemaakt in een gebruikersovereenkomst.

Indien Uw  finaciële situatie de aanschaf van een laptop niet toelaat is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen van maximaal €500. Meer informatie vindt U in de link hieronder en op https://www.meerleergeld.nl/ of https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket

Factsheet kindpakket gemeente Haarlemmermeer

Leerling ondersteuning

Mijn kind heeft Dyslexie / dyscalculie

Leerlingen met een officiële verklaring kunnen gebruik maken van de faciliteiten:

 • Extra tijd bij toetsen
 • Eindexamen 30 minuten verlenging.

Het kan zijn dat er op de basisschool geen dyscalculie/dyslexie is vastgesteld.
Een screening kan op school plaatsvinden. 

Indien de screening mogelijke dyscalculie of dyslexie uitwijst, worden ouders geadviseerd hun zoon/dochter te laten onderzoeken bij een extern bureau. De kosten voor dit onderzoek zijn voor de ouders.

Leerlingen met dyscalculie en/of dyslexie krijgen een pas zodat duidelijk is dat ze aanspraak kunnen maken op de extra faciliteiten.

De mentor stelt aan het begin van het schooljaar vast van welke faciliteiten de leerling gebruik gaat maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor.

Leervorderingen

Vanaf leerjaar 1 meten wij of de leerling de overgedragen kennis en vaardigheden goed oppakt en of hij/zij zich ontwikkelt. Het meten van de leervorderingen doen wij op verschillende manieren met verschillende doelstellingen.

Schoolgids 2016/2017

Brugklas informatie 2016/2017

Pestprotocol

Pesten komt helaas op elke school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en geborgen voelt op onze school.

Bekijk hier het volledige pestprotocol.

Examens/ PTA’s

Leerjaar 3

In leerjaar 3 krijg je al examentoetsen voor de volgende vakken:

 • culturele & kunstzinnige vorming (CKV)
 • economie & ondernemen
 • lichamelijke opvoeding (LO)
 • maatschappijleer 1
 • mobiliteit & transport
 • produceren, installeren en energie
 • zorg & welzijn

Deze toetsen/verslagen/werkstukken/stages staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten worden meegenomen naar leerjaar 4 en tellen mee bij het bepalen of je in leerjaar 4 geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Beroepsgericht

3 basis/ kader/ GTL Techniek

PTA PIE leerjaar 3 en 4 KEUZEDELEN BWI cohort 18-20

PTA PIE leerjaar 3 en 4 Kader cohort 18-20

PTA PIE leerjaar 3 en 4 Basis cohort 18-20

PTA M&T leerjaar 3 en 4 Basis cohort 18-20

PTA M&T leerjaar 3 en 4 Kader cohort 18-20

PTA M&T leerjaar 3 en 4 Kader KEUZEDELEN cohort 18-20

PTA M&T leerjaar 3 en 4 Basis KEUZEDELEN cohort 18-20

PTA PIE leerjaar 3 en 4 GTL cohort 18-20

PTA PIE leerjaar 3 en 4 GTL KEUZEDELEN cohort 18-20

PTA PIE leerjaar 3 en 4 KEUZEDELEN cohort 18-20

3 basis/ kader/ GTL Economie en Ondernemen

PTA E&O leerjaar 3 basis cohort 18-20

PTA E&O leerjaar 3 kader cohort 18-20

PTA E&O leerjaar 3 GTL cohort 18-20

PTA Webshop leerjaar 3 BB-KB-GTL cohort 18-20

PTA Gastheerschap 3 basis/ kader cohort 18-20

3 basis/ kader GTL Zorg en Welzijn

PTA Profiel ZW leerjaar 3 basis cohort 18-20

PTA Profiel ZW leerjaar 3 kader cohort 18-20

PTA ZW Keuzevak leerjaar 3 wonen en huishouden cohort 18-20

PTA ZW Keuzevak SV 18-19 leerjaar 3

PTA Profiel ZW leerjaar 3 GL cohort 18-20

Algemene vakken

Basis

PTA Maatschappijleer leerjaar 3 basis 18-19 

PTA CKV leerjaar 3 basis 18-19

PTA LO leerjaar 3 18-19

PTA LOB leerjaar 3 en 4 basis-kader 18-19

Kader

PTA Maatschappijleer leerjaar 3 kader 18-19

PTA CKV leerjaar 3 Kader 18-19

PTA LO leerjaar 3 18-19

PTA LOB leerjaar 3 en 4 basis-kader 18-19

Gemengde en theoretische leerweg

PTA Maatschappijleer leerjaar 3 GTL 18-19

PTA CKV leerjaar 3 GTL 18-19

PTA LO leerjaar 3 en 4 cohort 18-20

PTA LOB leerjaar 3 en 4 basis-kader 18-19

Examenreglement

Examenreglement 18-19

leerjaar 4

Belangrijke data met betrekking tot de examens schooljaar 18-19

Belangrijke data examens basis

Belangrijke data examens kader

Belangrijke data examens GTL

De resultaten van toetsen/verslagen/werkstukken/stages die staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden meegenomen naar het einde van het schooljaar en tellen mee bij het bepalen of je geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Voor de stapelaars van basis naar kader geldt dat er voor het profieldeel een éénjarig PTA komt. Alle keuzedelen uit leerjaar 4 moeten opnieuw worden gedaan op het hogere niveau. Dat geldt dan ook voor het keuzedeel gemaakt in leerjaar 3. Dat zal middels een reparatie traject ook opnieuw moeten worden gedaan op het hogere niveau.

Voor de doublanten geldt dat er voor het profieldeel een éénjarig PTA komt. Alle keuzedelen uit leerjaar 4 moeten opnieuw worden gedaan. Dat geldt dan niet voor het keuzedeel gemaakt in leerjaar 3. Dat cijfer blijft behouden.

Voor afstromers van kader naar basis bij de start van het schooljaar geldt dat zij het hele vierde leerjaar op het lagere niveau doen en dat de cijfers uit leerjaar drie blijven staan. Dit geldt niet voor het rekencijfer.

Voor afstromers van kader naar Basis tussentijds: tussentijds afstromen kan, maar dan blijven de kader cijfers staan tot het moment van afstromen. Daarna wordt er gescoord op Basis. Cijfers worden niet omgerekend.

Afstromers van GTL naar kader in leerjaar 4: Daarvoor komt voor de profieldelen een éénjarig PTA. Het cijfer van het keuzedeel afgerond in leerjaar 3 kan blijven staan, mits dit past bij het gekozen profiel.

Basis

PTA Nederlands leerjaar 4 basis 18-19

PTA Engels leerjaar 4 basis 18-19

PTA Duits leerjaar 4 basis 18-19

PTA Wiskunde leerjaar 4 Basis 18-19

PTA NASK1 leerjaar4  Basis 18-19

PTA Maatschappijkunde leerjaar 4 basis 18-19

PTA Economie leerjaar 4 basis 18-19

PTA PIE leerjaar 4 Basis 18-19

PTA PIE leerjaar 4 basis KEUZEDELEN 17-19

PTA E&O Gastheerschap leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Keuken leerjaar 4 BB-KB18-19

PTA E&O Evenementen leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Presentatie & Styling leerjaar 4_BB-KB_GTL 18-19

PTA E&O Ondernemen leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Mode & Design leerjaar 4 BB-KB GT 18-19

PTA E&O Marketing leerjaar 4 BB-KB-GTL 18-19

PTA E&O profiel leerjaar 4 Basis 18-19

PTA ZW profiel leerjaar 4 Basis 18-19

PTA ZW Keuzevakken lj 4 17-19

PTA Biologie leerjaar 4 basis 18-19

PTA Sport en Veiligheid basis/ kader leerjaar 4 18-19

PTA Lichamelijke Opvoeding basis/kader/GTL leerjaar 4 18-19

PTA LOB leerjaar 3 en 4 basis-kader 18-19

Kader

PTA Nederlands leerjaar 4 kader 18-19

PTA Engels leerjaar 4 kader 18-19

PTA Duits leerjaar 4 kader 18-19

PTA Wiskunde leerjaar 4 kader 18-19

PTA  NASK1 leerjaar 4 Kader 18-19

PTA Maatschappijkunde leerjaar 4 kader 18-19

PTA Maatschappijkunde stapelaars kader leerjaar 4 18-19

PTA Economie leerjaar 4 kader 18-19

PTA PIE leerjaar 4 Kader 18-19

PTA PIE leerjaar 4 Kader 18-19 stapelaar

PTA PIE leerjaar 4 Kader 18-19 doubleur

PTA Economie en Ondernemen leerjaar 4 kader 18-19

PTA PIE leerjaar 4 kader KEUZEDELEN 17-19

PTA E&O Keuken leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Gastheerschap leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Evenementen leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Presentatie & Styling leerjaar 4 BB-KB-GTL 17-18

PTA E&O Ondernemen leerjaar 4 BB-KB 18-19

PTA E&O Mode & Design leerjaar 4 BB-KB_GTL 18-19

PTA E&O Marketing leerjaar 4 BB-KB-GTL 18-19

PTA ZW profiel leerjaar 4 Kader Stapelaars 1 jarig PTA 18-19

PTA ZW profiel leerjaar 4 Kader afstromers 1 jarig PTA 18-19

PTA ZW profiel leerjaar 4 Kader 18-19

PTA ZW Keuzevakken leerjaar 4 18-19

PTA Biologie leerjaar 4 kader 18-19

PTA Sport en Veiligheid basis/ kader leerjaar 4 18-19

PTA Lichamelijke Opvoeding basis/kader/GTL leerjaar 4 18-19

PTA LOB leerjaar 3 en 4 basis-kader 18-19

 

Gemengde en theoretische leerweg.

PTA Nederlands leerjaar 4 GTL Mavo 18-19

PTA Engels leerjaar 4 GTL 18-19

PTA Duits leerjaar 4 GTL 18-19

PTA Wiskunde leerjaar 4 GTL 18-19

PTA NASK1 leerjaar 4 GTL 18-19

PTA Economie leerjaar 4 GTL 18-19

PTA Maatschappijkunde leerjaar 4 GTL 18-19

PTA E&O profiel leerjaar 4 GTL 18-19

PTA E&O Presentatie & Styling leerjaar 4_BB-KB-GTL 17-18

PTA E&O Mode & Design leerjaar 4 BB-KB-GTL 18-19

PTA E&O Marketing leerjaar 4BB-KB-GTL 18-19

PTA PIE leerjaar 4 GTL 18-19

PTA PIE leerjaar 4 GTL KEUZEDELEN 18-19

PTA ZW profiel leerjaar 4 GTL 18-19

PTA ZW Keuzevakken leerjaar 4 18-19

PTA Biologie leerjaar 4 GTL 18-19

PTA Lichamelijke Opvoeding basis/kader/GTL leerjaar 4 18-19

PTA LOB leerjaar 3 en 4 basis-kader-GTL 18-19

Examenreglement

Examenreglement 18-19

Aanmelden

Voorlichting op de basisschool

Het Hoofdvaart College is een aantrekkelijke school voor compleet en veelzijdig vmbo-onderwijs: basisberoepgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg en de GTL-route (gemengd/theoretische leerweg).

Hierover komen wij graag bij u op school vertellen:

 • Aan uw leerkrachten, intern begeleiders, directie  en/of 
 • Aan ouders van groep 8

Wanneer u prijs stelt op informatie of voorlichting bij u op school dan kunt u zich wenden tot mevrouw L. Roek (teamleider leerjaar 1 en 2: l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Aanmeldformulieren

Aanmelden kan vanaf dit jaar digitaal op onze website!

Mocht u dit toch liever op papier willen doen, dan kunt u hier de aanmeldformulieren downloaden:

Voor basisscholen: Onderwijskundig rapport (OKR) Haarlemmermeer maar liever maken wij gebruik van OSO.

Voor aanleverende VO scholen: Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom

Na ondertekening kunt u de formulieren mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl

Toelatingsprocedure

Het Hoofdvaart College hanteert een transparant toelatingsbeleid. In de bijlage treft u onze toelatingsprocedure:

Algemeen toelatingsbeleid.

Toelatingsprocedure leerjaar 1

Toelatingsprocedure leerjaar 2

Toelatingsprocedure leerjaar 2 en 3 (zij instroom)

Toelatingsprocedure leerjaar 3

Toelatingsprocedure leerjaar 4

 

Aanmelding zij-instromers

Wij hanteren de volgende criteria voor de aanname van zij-instromers:

1. Graag zien we ouder(s) en leerling op de open avond voor zij-instromers op donderdag 17 mei 2018 van 19.00 tot 20.30 uur.
2. Het aanmeldingsformulier en de onderwijskundige informatie van de huidige school en basisschool zijn in ons bezit.
3. Tijdens het kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling overhandigt de leerling een motivatiebrief en licht deze toe.

Indien er plaats is in de gewenste richting en indien er aan bovenstaande is voldaan, neemt de schoolleiding een beslissing over een mogelijke aanname.

Voor vragen over aanmeldingen zij-instroom kunt u terecht bij de desbetreffende teamleider:
Mevrouw L. Roek: leerjaar 2
De heer M. van Wijngaarden: Economie & Ondernemen, mavo en GTL
De heer D. Engelhart Vakcollege Techniek, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren en Energie

Mevrouw E. Beers: Zorg & Welzijn

U kunt hen het beste bereiken via info@hoofdvaartcollege.nl of anders via het telefoonnummer van de school 023-5555777.

Onderwijskundig informatieformulier zij-instromers (voor huidige (VO)-school)

De School

Wat doet het Hoofdvaart aan de veiligheid van de school?

Een veilige en prettige leeromgeving is van groot belang. Iedereen die zich op school bevindt, levert hier een actieve bijdrage aan. Respect voor elkaar, voor anderen en voor de omgeving staat hierbij centraal. Op school gelden regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Hiernaast zijn er regionale afspraken met de gemeenten en de politie om de veiligheid op scholen te kunnen waarborgen.

Het Hoofdvaart College is een veilige school:
 • Vanaf de eerste schooldag wordt er veel aandacht besteed aan de kernwaarden van de school: Respect, Medeverantwoordelijkheid en Bereidheid om te leren.
 • Er is ruim voldoende toezicht van gezaghebbend doch vriendelijk personeel.
 • Docenten surveilleren tijdens pauzes (binnen en buiten).
 • Leerlingen blijven gedurende de schooldag op het schoolplein.
 • Het schoolterrein is afgeschermd en niet openbaar toegankelijk.
 • De leerlingeningang ligt aan een veilig fietspad.
 • Er is een goede samenwerking met de schoolcontactpersoon van de politie Haarlemmermeer.
 • Het Hoofdvaart College is partner in het Convenant Veilige school van de Haarlemmermeer.
Hoe werkt het Hoofdvaart aan haar kwaliteit?

Het Hoofdvaart College werkt voortdurend aan haar kwaliteit. Daarbij is het van belang te weten wat leerlingen, ouders en medewerkers van bepaalde dingen vinden. Immers, meten is weten. Daarom kan het voorkomen dat u wordt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen.

Als u gevraagd bent een vragenlijst in te vullen krijgt u een loginnaam en een wachtwoord. Om toegang tot de vragenlijst te krijgen klikt u op onderstaande link en vult u deze naam en dit wachtwoord in. De rest wijst zich vanzelf.

Link om toegang te krijgen.

Op de website Scholen op de kaart staan de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Scholen laten hiermee zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid. Klik op onderstaande link om direct de resultaten van het Hoofdvaart te bekijken.

Scholen op de kaart – Hoofdvaart College

Ouderraad en medezeggenschap

Het Hoofdvaart College stelt de betrokkenheid van ouders erg op prijs. Ouders worden beschouwd als belangrijke belanghebbenden en daarom worden feed back en input zeer gewaardeerd.

Het Hoofdvaart College heeft  een actieve ouderraad waar enthousiaste ouders/verzorgers zich inzetten voor de school, de leerlingen en ouders/verzorgers. De ouderraad (OR) komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Bij de OR-vergaderingen is altijd iemand van de schoolleiding vertegenwoordigd.

De OR heeft als taken o.a. het behartigen van de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers bij de schoolleiding en de medezeggenschapraad (MR). De OR is het klankbord van en voor de school. Er wordt meegedacht en meebeslist over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn zoals veiligheid, lesuitval, voorstellingen, leskwaliteit, pesten en PR.

U kunt de ouderraad bereiken via: ouderraad@hoofdvaartcollege.nl

Antidrugs en diefstalbeleid

Het gebruik en het in bezit hebben van welke drugs dan ook, is niet toegestaan ook al gedoogt de overheid het gebruik en bezit. Ook het verhandelen van drugs op school en in de nabijheid van de school is niet toegestaan.

Bekijk hier het volledige antidrugs en diefstalbeleid.

Leerlingenstatuut

Sinds januari 1993 moet elke school een leerlingenstatuut hebben. Dit is geregeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. Tevens staan in het leerlingenstatuut de daaruit voortvloeiende verplichtingen van andere geledingen en het bevoegd gezag.

Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Sanctiebeleid

Sanctie Stappen Plan

Het Sanctie Stappen Plan (SSP) is bedoeld als hulpmiddel om ongewenst gedrag van leerlingen te registreren en te corrigeren.

Bekijk hier het volledige stappenplan: Sanctie stappenplan

Pin It on Pinterest

Share This