AANMELDEN

 

Schooljaar 2018 / 2019

 

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Hoofdvaart College!

Om je aan te melden kun je het onderstaande formulier online invullen. Het Hoofdvaart College zal dan de basisschool inlichten en verdere informatie opvragen.

Uiteraard kan je ook een aanmeldformulier downloaden en deze bij de basisschool inleveren.

 

Informatie voor zij-instromers,

Hier kunt u het Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom openen.

Wil u dit formulier, voor élke leerling die voor onze school is aangemeld, invullen? In het belang van een zorgvuldige afweging betreffende toelating en plaatsing is het van groot belang dat u alle relevante gegevens betreffende de leerling vermeldt.

Om het toelatingsproces zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u het Onderwijskundig inlichtingenformulier zij-instroom compleet in te vullen en voor 15 mei a.s. per email te sturen naar info@hoofdvaartcollege.nl. Het originele voorblad kunt u, ondertekend, inclusief de bijlagen opsturen naar: Hoofdvaart College – Postbus 23 – 2130 AA Hoofddorp of ook mailen naar het info adres.

De toelatingsprocedure van het Hoofdvaart College bestaat uit:

  1. Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding en mate van geschiktheid.
  2. Het opvragen van onderwijskundige informatie bij de huidige school. Deze informatie dient uiterlijk maandag 14 mei op het Hoofdvaart College aanwezig te zijn.
  3. De aangemelde leerling en ouder(s) hebben zich, tijdens het Open Huis voor de zij-instroom leerlingen op 17 mei 2018 (tussen 00 – 20.30 uur), laten informeren over de school en zijn mogelijkheden.
  4. Met elke leerling die zich aanmeldt zal, na het Open Huis zij-instroom, een intakegesprek plaatsvinden. Deze intakegesprekke zullen plaatsvinden op donderdag 14 juni.
  5. Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld vóór vrijdag 20 april en op de Open Dag voor zij-instroom leerlingen op donderdag 17 mei aanwezig zijn geweest en de aanleverende school de benodigde documenten heeft aangeleverd vóór dinsdag 15 mei, zal rekening gehouden worden in de klassensamenstelling met een plaatsing van de aangemelde leerling. ( = gegarandeerde plaatsing )
  6. In geval van afwijzing na het intakegesprek dan zal dit altijd mondeling worden toegelicht.
  7. Indien de ouders hun kind niet hebben aangemeld voor vrijdag 20 april en/of niet op de zij-instroomavond op donderdag 17 mei zijn geweest en/of er geen benodigde documenten vanuit de afleverende school zijn geleverd voor dinsdag 15 mei, kan alleen geplaatst worden in de klassen die nog niet vol zitten.
  8. Definitieve aanname wordt per mail bevestigd.

In individuele gevallen kan van bovenstaande procedure worden afgeweken. Aanbevelingen en opmerkingen uwerzijds kunt u vermelden in het inlichtingenformulier zij-instroom.

Pin It on Pinterest

Share This