Medezeggenschapsraad

De Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft invloed op het beleid van de school.

Om de positie van het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders te versterken, zijn in de Wet Medezeggenschap Scholen de bevoegdheden en verplichtingen van schoolbesturen en de medezeggenschapsraad vastgelegd. (Download voor meer informatie dit overzicht over instemming- en adviesrecht van de MR; het Jaarverslag is tevens beschikbaar).

De Deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het Hoofdvaart College bestaat uit:

  • Jan Willem Diender (voorzitter)
  • Tamara Hulsbergen (secretaris)
  • Jan Kion (docent, examensecretaris)
  • Floris de Vries (docent geschiedenis)
  • mevr. A.M. Apswoude (ouder)
  • dhr. B. Vink (ouder)
  • Lars Wiesener (leerling 2M)
  • Cayley Andriesse (leerling 4gtl)

De DMR is bereikbaar via het emailadres: mr022@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This