Medezeggenschapsraad

De Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft invloed op het beleid van de school.

Om de positie van het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders te versterken, zijn in de Wet Medezeggenschap Scholen de bevoegdheden en verplichtingen van schoolbesturen en de medezeggenschapsraad vastgelegd. (Download voor meer informatie dit overzicht over instemming- en adviesrecht van de MR; het Jaarverslag is tevens beschikbaar).

De Deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het Hoofdvaart College bestaat uit:

  • Jeroen Kempers (docent LO, examensecretaris) voorzitter
  • Floris de Vries (docent maatschappijleer) secretaris
  • Jan Willem Diender (docent Engels, leerling coördinator Techniek) lid
  • Ivanna Quax (docent zorg en welzijn) lid
  • vacature (ouder)
  • dhr. S. Seetz (ouder)
  • vacature (leerling)
  • Luna Hoogenboom (leerling 3GTL)

De DMR is bereikbaar via het emailadres: mr022@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This