Missie en Visie

De missie

Het Hoofdvaart College is een openbare school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) en voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het onderwijsaanbod bestaat uit een theoretische leerweg, beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) en in de bovenbouw ook de gemengde leerweg.

De school kent de profielen Economie & Ondernemen, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn,

Verder voorziet het Hoofdvaart College in een internationale schakelklas.

Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften biedt de school goede leerling ondersteuning.

De visie

Het Hoofdvaart College slaat voor haar leerlingen een brug naar een kansrijke toekomst. Wij willen bijdragen aan de vorming van onze leerlingen tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen en zich willen inzetten  voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de maatschappij. Wij werken en leren in een warm schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door onderling respect, medeverantwoordelijkheid en bereidheid om te leren. Onze school verzorgt daarom uitdagend onderwijs, dat door betekenisvolle inhoud en boeiende opdrachten de leerlingen stimuleert tot leren.

Het Hoofdvaart College was tot en met 2005 gevestigd aan de Hoofdvaart. Met de verhuizing naar de huidige locatie aan de Steve Bikostraat wilde de school haar afkomst bestendigen in het logo. De markante Calatravabruggen over de Hoofdvaart hebben gediend als inspiratie voor het huidige logo van de school. Met de ‘luit’ symboliseert de school ‘de brug’ die ze wil slaan naar een kansrijke toekomst.

Pin It on Pinterest

Share This