Beste  ouder/verzorger,

Na een week waarin het Hoofdvaart College vaak in het nieuws is geweest en de manier van handelen van de directeur vaak negatief werd beoordeeld door de media zijn wij, vrijdagmiddag 1 maart jl., als ouderraad door de directeur uitgenodigd voor een gesprek over de lopende zaak.

Tijdens dit gesprek is de schoolleiding zeer open geweest en kunnen wij niets anders zeggen dan dat wij, als ouderraad, de directeur steunen en vertrouwen hebben in zijn handelwijze in deze moeilijke kwestie.

Als ouderraad vertegenwoordigen wij alle ouders van de kinderen op onze school, ongeacht hun achtergrond en of geloof. Wij kunnen u verzekeren dat er in deze kwestie gehandeld wordt in het belang  van alle kinderen en hun veiligheid op onze school.

Ook ten opzichte van de betreffende medewerker heeft de school, naar ons idee, gehandeld met respect voor zijn persoon en hem beschermd tegen oordelen van buitenaf door geen inhoudelijke mededelingen te doen over deze zaak.

Wij hopen dat deze mail eventuele ongerustheid en of ongenoegen bij u wegneemt.

Vriendelijke groeten,
Uw ouderraad.

ouderraad@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This