Aanbod

Het Hoofdvaart College is een school die haar best doet te bewerkstelligen dat elke leerling in een groep terechtkomt waar zijn/haar leerproces het beste tot zijn recht komt. Om die reden bieden wij onderwijs voor de volgende leerwegen:

Vakcollege Techniek

Het vakcollege Techniek is een arbeidsgerichte opleiding in het vmbo en het mbo. Dat wil zeggen dat het Hoofdvaart College nauw samenwerkt met bedrijven uit de buurt. Je leert vanaf leerjaar 1 vooral in de praktijk. Het is dé opleiding als je graag je handen uit de mouwen steekt en als je weet dat je ‘iets met techniek’ wilt gaan doen.

Bij de Vakroute werkt het Hoofdvaart College samen met het mbo van het Nova College, zodat je via de ‘doorlopende leerlijn’ sneller een vmbo-diploma en een mbo-diploma kunt halen.

MAVO

Op het Hoofdvaart College kun je de mavo-route met een praktijkvak volgen. Dit is de ‘vmbo GT-route’ (gemengd/theoretisch) die voorbereidt op een mbo 4-opleiding. Daarnaast is er een reguliere mavo-route ‘vmbo TL’ (theoretische leerweg) die voorbereidt op de havo.

VMBO Basis-Kader

Extra kunst

Met een vmbo basis- of kaderadvies kun je op het Hoofdvaart College terecht voor het Kunstprofiel

In het kunstprofiel heb je meer kunstlessen. Hier maak je kennis met allerlei creatieve activiteiten. Zo werk je met andere kunstprofielleerlingen aan een theateroptreden en maak je verschillende kunstwerken die in de school tentoongesteld worden. Professionals uit de praktijk geven workshops zoals zang, muziek en dans.

Regulier

De reguliere basis- en kaderklassen op het Hoofdvaart College zijn zoveel mogelijk homogeen van aard. Dit betekent dat leerlingen met hetzelfde niveau in een klas zitten. In deze klassen is er veel aandacht voor bijvoorbeeld leerachterstanden bij begrijpend lezen, rekenen of spelling.

 

Extra sport

Met een vmbo basis- of kaderadvies kun je op het Hoofdvaart College terecht voor het Sportprofiel.

In het sportprofiel volg je meer sportlessen. Je maakt kennis met verschillende buitenschoolse sportactiviteiten, zoals snowboarden, zeilen en klimmen.

Vakcollege Techniek

Het vakcollege Techniek is een arbeidsgerichte opleiding in het vmbo en het mbo. Dat wil zeggen dat het Hoofdvaart College nauw samenwerkt met bedrijven uit de buurt. Je leert vanaf leerjaar 1 vooral in de praktijk. Het is dé opleiding als je graag je handen uit de mouwen steekt en als je weet dat je ‘iets met techniek’ wilt gaan doen.

Bij de Vakroute werkt het Hoofdvaart College samen met het mbo van het Nova College, zodat je via de ‘doorlopende leerlijn’ sneller een vmbo-diploma en een mbo-diploma kunt halen.

MAVO

Op het Hoofdvaart College kun je de mavo-route met een praktijkvak volgen. Dit is de ‘vmbo GT-route’ (gemengd/theoretisch) die voorbereidt op een mbo 4-opleiding. Daarnaast is er een reguliere mavo-route ‘vmbo TL’ (theoretische leerweg) die voorbereidt op de havo.

VMBO Basis-Kader

Kunstprofiel

Met een vmbo basis- of kaderadvies kun je op het Hoofdvaart College terecht voor het Kunstprofiel

In het kunstprofiel heb je meer kunstlessen. Hier maak je kennis met allerlei creatieve activiteiten. Zo werk je met andere kunstprofielleerlingen aan een theateroptreden en maak je verschillende kunstwerken die in de school tentoongesteld worden. Professionals uit de praktijk geven workshops zoals zang, muziek en dans.

Regulier

De reguliere basis- en kaderklassen op het Hoofdvaart College zijn zoveel mogelijk homogeen van aard. Dit betekent dat leerlingen met hetzelfde niveau in een klas zitten. In deze klassen is er veel aandacht voor bijvoorbeeld leerachterstanden bij begrijpend lezen, rekenen of spelling.

 

SPORTPROFIEL

Met een vmbo basis- of kaderadvies kun je op het Hoofdvaart College terecht voor het Sportprofiel.

In het sportprofiel volg je meer sportlessen. Je maakt kennis met verschillende buitenschoolse sportactiviteiten, zoals snowboarden, zeilen en klimmen.

Pin It on Pinterest

Share This