Ouderraad

betrokkenheid van ouders

Het Hoofdvaart College stelt de betrokkenheid van ouders erg op prijs. Ouders worden beschouwd als belangrijke belanghebbenden en daarom worden feedback en input zeer gewaardeerd.

Het Hoofdvaart College heeft  een actieve ouderraad waar enthousiaste ouders/verzorgers zich inzetten voor de school, de leerlingen en ouders/verzorgers. De ouderraad (OR) komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Bij de OR-vergaderingen is altijd iemand van de schoolleiding vertegenwoordigd.

De OR heeft als taken o.a. het behartigen van de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers bij de schoolleiding en de medezeggenschapraad (MR). De OR is het klankbord van en voor de school. Er wordt meegedacht en meebeslist over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn zoals veiligheid, lesuitval, voorstellingen, leskwaliteit, pesten en PR.

U kunt de ouderraad bereiken via: ouderraad@hoofdvaartcollege.nl

Leden schooljaar 20-21

Sytske Seetz sytskeseetz@gmail.com

Dennis Huijsman dehuis@live.nl

Angelo van Rijn A.vanRijn@wooncompagnie.nl

Pin It on Pinterest

Share This