R. Smink

Directeur, Hoofdvaart College

Een brug naar een kansrijke toekomst!

Welkom op de website van het Hoofdvaart College. Een school waar we er alles aan doen om jou een leuke schooltijd te geven en willen bijdragen aan jouw ontwikkeling.

Het Hoofdvaart College is een brede vmbo-school met basisberoepsgerichte -, kaderberoepsgerichte -, gemengde – en theoretische leerweg. Het Hoofdvaart is een kleinschalige school met een gemoedelijk schoolklimaat, waar we het beste uit jou naar boven halen.

Op het Hoofdvaart College werken we met de kernwaarden Respect, Medeverantwoordelijkheid en Bereidheid om te leren: RMB. Samen met jou zorgen we voor een onvergetelijke schooltijd en creëren we een brug naar een kansrijke toekomst.

R. Smink

Directeur, Hoofdvaart College

Privacy verklaring AVG

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De AVG is een Europese wet over bescherming van persoonsgegevens. Deze wet is in Nederland rechtstreeks van toepassing, en is ook heel belangrijk voor scholen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen. Bijvoorbeeld gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers of bezoekers. Met betrekking tot leerlingen gaat het bijvoorbeeld om NAW-gegevens, e-mail, prestaties, foto’s, en gegevens over ondersteuningsbehoefte en zorg. De AVG bepaalt dat met dergelijke gegevens zorgvuldig moet worden omgegaan, bijvoorbeeld om te voorkomen dat onbevoegden er kennis van kunnen nemen.

Eén van de (wettelijke) verplichtingen is dat iedere school transparant is over haar dataverwerking. Hiervoor hebben we gekozen een privacyverklaring op te stellen. Deze Privacyverklaring scholen Dunamare Onderwijsgroep is hier te downloaden. Deze privacyverklaring is ook terug te vinden onder het kopje “nuttige informatie” bij “downloads”.

Mocht U nog vragen hebben kunt U zich wenden tot de functionaris gegevens bescherming van het Hoofdvaart College, de heer D. Engelhart (d.engelhart@hoofdvaartcollege.nl).

Het Hoofdvaart College krijgt een nieuw schoolgebouw.

Groen licht voor nieuwbouw Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College

 In december stemde de gemeenteraad Haarlemmermeer in met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijsvoorzieningen. Dit plan is in intensieve en jarenlange samenwerking met de schoolbesturen vo, po en so tot stand gekomen en wordt nu samen met de schoolbesturen verder uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Belangrijk onderdeel van het plan is de nieuwbouw voor Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College op één locatie.

 Jan Rath, lid van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is trots dat er nu een meerjaren perspectief is en dat er nu concrete plannen liggen waar alle betrokken partijen volledig mee instemmen. ‘Concreet betekent dit voor Praktijkschool de Linie en het Hoofdvaart College dat we de komende periode in samenspraak met de gemeente verder naar de meest geschikte locatie voor beide scholen zoeken. Parallel daaraan stellen we een plan van eisen op, evenals een strategie voor de aanbesteding. Naar verwachting zullen beide scholen in 2019 hun leerlingen in de nieuwe schoolgebouwen kunnen verwelkomen’.

Ook directeuren Sylvana Halkers van Praktijkschool De Linie en Ronald Smink van het Hoofdvaart College zijn enorm blij met het groene licht van de gemeenteraad. ‘De huidige gebouwen van het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie zijn echt aan vervanging toe. Wij streven naar integrale huisvesting die beter past bij de huidige eisen van het onderwijs. Voor beide scholen voorziet het IHP in een nieuwe eigentijdse en duurzame voorziening op een locatie, inclusief extra ruimte voor bewegingsonderwijs’, aldus Ronald Smink. Sylvana Halkers vult aan: ‘Een prettige en veilige leeromgeving is belangrijk, zowel voor de leerlingen als de mensen die er werken. Gebouwen waar leerlingen zich thuis voelen en die hen inspireren tot maximale talentontwikkeling’.

Minder uitstroom

Binnen de gemeente Haarlemmermeer is de verwachting dat in het voortgezet onderwijs de aantallen leerlingen de komende jaren nog toenemen, waarna ze na 2020 gaan dalen. Jan Rath: ‘We zien dat Haarlemmermeerse jongeren ook een school buiten de polder kiezen. Met een rijk, gevarieerd en compleet aanbod in de gemeente, willen de vo-besturen bereiken dat meer leerlingen binnen de gemeente naar school gaan. Waarbij er voor ouders en leerlingen echt wat te kiezen is tussen de scholen met een onderscheidend profiel’. In het IHP beschrijven de gezamenlijke schoolbesturen i.s.m. de gemeente bovendien onder andere de uitgangspunten:

    • Laagdrempelige toegang voor alle doelgroepen.
    • Efficiënt gebruikmaken van beschikbare ruimte waarbij leegstand zoveel mogelijk vermeden wordt.
    • Duurzame, inspirerende en functionele schoolgebouwen met een goed binnenklimaat.
    • Gebouwen die voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn.
    • Multifunctionele gebouwen die een brede rol van de school in de wijk, buurt of kern mogelijk maken.

Informatie avond profielkeuze leerjaar 2

Donderdag 8 november 2018

Binnenkort gaat uw zoon/dochter een profielkeuze maken voor het 3e leerjaar. Om u goed te informeren over deze keuze en over het keuzeproces hebben wij de profielavond georganiseerd.

U maakt kennis met onze profielen en u kunt uw zoon/dochter na deze avond goed ondersteunen bij het maken van de keuze.

Start: 19 uur

Na de algemene presentatie kunt u in  twee workshops van 20 minuten afdelingsspecifieke informatie krijgen. U maakt dan een keuze tussen Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & ondernemen.

Einde avond: 20:30 uur

 

Nieuws

Vacatures leerlingenraad

Wij van de leerlingenraad hebben een vraag! Voor het nieuweschooljaar (2018/2019) zijn wij opzoek naar nieuwe leden voor de leerlingenraad. Wij zijn opzoek naar iemand die gemotiveerd is en bereid is zich 100% in te zetten. Als er geïnteresseerden zijn dan kunnen die...

Lees meer

Rooster rekentoets leerjaar 3, 1e afname

Hieronder vindt U het rooster voor de 1e afname van de rekentoets leerjaar 3. U kunt het volledige excel bestand ook downloaden onder het kopje "nuttige informatie" bij downloads. Rekentoets leerjaar 3 1e afname 6 t/m 8 juni Zorg dat je tenminste 6 minuten van tevoren...

Lees meer

Indeling CSE kaderberoeps gerichte leerweg

Aanstaande vrijdag starten de examens voor de kader leerlingen. De data, tijden voor de groepen staan in het excel bestand hieronder. Dit is ook terug te vinden onder het kopje "nuttige informatie" bij downloads. Klik op CSE...

Lees meer

Facebook berichten

Pin It on Pinterest