Post aan Ouders

Op de onderstaande pagina kunt u belangrijke brieven terugvinden.

Belangrijke brievingen

Veelgestelde vragen

Voorlichting op de basisschool

Het Hoofdvaart College is een aantrekkelijke school voor compleet en veelzijdig vmbo-onderwijs: basisberoepgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg en de GTL-route (gemengd/theoretische leerweg).

Hierover komen wij graag bij u op school vertellen:

Aan uw leerkrachten, intern begeleiders, directie  en/of
Aan ouders van groep 8
Wanneer u prijs stelt op informatie of voorlichting bij u op school dan kunt u zich wenden tot mevrouw M. Rijnveld (teamleider leerjaar 1 en 2: m.rijnveld@hoofdvaartcollege.nl

Aanmeldformulieren
Hier de aanmeldformulieren downloaden:

Voor basisscholen: Onderwijskundig rapport (OKR) Haarlemmermeer maar liever maken wij gebruik van OSO.

Voor aanleverende VO scholen: Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom

Na ondertekening kunt u de formulieren mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl

Toelatingsprocedure
Het Hoofdvaart College hanteert een transparant toelatingsbeleid. In de bijlage treft u onze toelatingsprocedure:

Aannamebeleid algemeen

Aannameprocedure leerjaar 1

Toelatingsprocedure leerjaar 2 en 3 schooljaar 2019 2020 (zij instroom)

Aanmelding zij-instromers

Wij hanteren de volgende criteria voor de aanname van zij-instromers:

  1. Graag hadden we ouder(s) en leerling op de open avond voor zij-instromers op donderdag 14 mei 2020 van 19.00 tot 20.30 uur gezien. Deze gaat i.v.m. de huidige situatie niet door.
  2. Het aanmeldingsformulier en de onderwijskundige informatie van de huidige school en basisschool zijn in ons bezit.
  3. Tijdens het kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling overhandigt de leerling een motivatiebrief en licht deze toe.

Indien er plaats is in de gewenste richting en indien er aan bovenstaande is voldaan, neemt de schoolleiding een beslissing over een mogelijke aanname.

Voor vragen over aanmeldingen zij-instroom kunt u terecht bij de desbetreffende teamleider:
Mevrouw M. Rijnveld: leerjaar 2
Mevrouw L. Roek: Economie & Ondernemen, Zorg en Welzijn en mavo
De heer R. de Mortier:  Vakcollege Techniek, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren en Energie en ISK Haarlemmermeer

U kunt hen het beste bereiken via info@hoofdvaartcollege.nl of anders via het telefoonnummer van de school 023-5555777.

Onderwijskundig informatieformulier zij-instromers (voor huidige (VO)-school)

Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op! We zijn te bereiken op: 023-5557777 of via info@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This