Schoolgids 

Veelgestelde vragen

Voorlichting op de basisschool

Het Hoofdvaart College is een aantrekkelijke school voor compleet en veelzijdig vmbo-onderwijs: basisberoepgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg en de GTL-route (gemengd/theoretische leerweg).

Hierover komen wij graag bij u op school vertellen:

Aan uw leerkrachten, intern begeleiders, directie  en/of
Aan ouders van groep 8
Wanneer u prijs stelt op informatie of voorlichting bij u op school dan kunt u zich wenden tot mevrouw L. Roek (teamleider leerjaar 1 en 2: l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Aanmeldformulieren

Hier de aanmeldformulieren downloaden:

Voor basisscholen: Onderwijskundig rapport (OKR) Haarlemmermeer maar liever maken wij gebruik van OSO.

Voor aanleverende VO scholen: Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom

Na ondertekening kunt u de formulieren mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl

Toelatingsprocedure

Het Hoofdvaart College hanteert een transparant toelatingsbeleid. In de bijlage treft u onze toelatingsprocedure:

Aannamebeleid algemeen 2020-2021

Aannameprocedure leerjaar 1 2020-2021

Toelatingsprocedure leerjaar 2 en 3 2020-2021 (zij instroom)

Aanmelding zij-instromers

Wij hanteren de volgende criteria voor de aanname van zij-instromers:

  1. Graag zien we ouder(s) en leerling op de open avond voor zij-instromers op donderdag 14 mei 2020 van 19.00 tot 20.30 uur
  2. Het aanmeldformulier en de onderwijskundige informatie van de huidige school en basisschool zijn in ons bezit
  3. Tijdens het kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling overhandigt de leerling een motivatiebrief en licht deze toe
  4. Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding en mate van geschiktheid
  5. Indien de leerling is aangemeld vóór 22 april 2020 en op de informatie avond van 14 mei 2020 is geweest en de huidige school heeft vóór 20 mei 2020 de onderwijskundige informatie toegestuurd, zal in de klassensamenstelling rekening worden gehouden met plaatsing van deze leerling
  6. Indien de leerling niet heeft voldaan aan de voorwaarden van punt 5 dan kan hij/zij alleen geplaatst worden in de klassen die nog niet vol zitten.

Meer informatie kunt u lezen in het document toelatingsprocedure leerjaar 2 en 3. Voor vragen over aanmeldingen zij-instroom kunt u terecht bij de desbetreffende teamleider.

Leerjaar 2:                               mevrouw M. Rijnveld

Leerjaar 3:                               mevrouw L. Roek

Leerjaar 2 en 3 Techniek:        de heer R. de Mortier

 

U kunt hen het beste bereiken via info@hoofdvaartcollege.nl of anders via het telefoonnummer van de school 023-5555777.

U kunt hen het beste bereiken via info@hoofdvaartcollege.nl of anders via het telefoonnummer van de school 023-5555777.

Onderwijskundig informatieformulier zij-instromers (voor huidige (VO)-school)

Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op! We zijn te bereiken op: 023-5557777 of via info@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This