vacatures

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie(s) wordt niet op prijs gesteld.

Vacature voor twee Programmamanagers Sterk Techniekonderwijs

 Periode: Met ingang van 1 september 2019

Dienstverband: 0,8 fte (tijdelijk voor 4 jaar)

Arbeidsvoorwaarden: Salariëring conform salarisschaal OOP Schaal 12 van de cao VO

Reageren t/m: 7 juni 2019

 Over het Sterk Techniekonderwijs (STO)

Het technisch vmbo staat onder druk. Vraagstukken die spelen zijn de continu veranderende arbeidsmarkt, betrokkenheid van het bedrijfsleven en voldoende goede docenten. Gezamenlijk moet er gewerkt worden aan oplossingen om een bij de regio passend aanbod van techniekopleidingen in stand te kunnen houden. Zodat leerlingen in hun eigen regio de mogelijkheid hebben om een technische opleiding te volgen. Regionale samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen, het bedrijfsleven, gemeentes en provincies is hierbij een cruciale factor. Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord structureel €100 miljoen uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt.

Het Technisch College Velsen, Maritiem College IJmuiden, Sterren College, Haarlem College (scholen van Dunamare Onderwijsgroep) en het Kennemer College (SVOK) hebben elkaar gevonden en gezamenlijk met het MBO en bedrijfsleven een subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs ingediend voor de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

In de regio Haarlemmermeer/Bollenstreek-noord is een subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs ingediend door Het Hoofdvaart College (Dunamare Onderwijsgroep), het Fioretti College (Stichting Fioretti Teylingen) en het Herbert Vissers College (Stichting IRIS) in samenwerking met het MBO en bedrijfsleven.

Dunamare Onderwijsgroep treedt in beide regio’s op als penvoerder.

Ambities

Ambitie in beide regio’s is om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs te realiseren in zowel technische als niet-technische profielen op het vmbo, alsook in de theoretische leerweg. Dat wordt bereikt door een goede doorlopende leerweg naar het mbo te creëren, met uitdagend en voor een brede doelgroep interessant onderwijs.

Voor zowel de regio Haarlemmermeer/Bollenstreek-noord en als de regio IJmond/Zuid-Kennemerland zoeken de betrokken besturen met ingang van 1 september 2019 een programmanager om de samenwerking en het regioplan tot een succes te maken. 

Wat wij vragen

We zijn voor beide regio’s op zoek naar een overkoepelend programmamanager die verantwoordelijk is voor de planning, financiën, verantwoording en de inhoudelijke voortgang van het gehele project. Samen met de (deel)projectleiders op de vmbo-scholen coördineert hij of zij alle activiteiten. De programmamanager is een spin in het web van de regio en werkt intensief samen met de betrokken po- en vo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven. De programmaleider legt verantwoording af aan de stuurgroep van de regio, bestaande uit bestuurders van betrokken vo-besturen, mbo-instellingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Taken en verantwoordelijkheden

De programmamanager STO:

 • coördineert de uitvoering van het regioplan en bijbehorend activiteitenplan via de projectleiders op de scholen. De programma manager inspireert, verdeelt werkzaamheden en houdt toezicht op de voortgang en kwaliteit van de projectwerkzaamheden.
 • initieert, ontwikkelt en onderhoudt een netwerk ten behoeve van de uitvoering van het regioplan;
 • bereidt vergaderingen van de regiegroep (bestaande uit directeuren) en stuurgroep (bestaande uit bestuurders) voor;
 • bewaakt en bevordert de integrale samenhang binnen het project;
 • bewaakt de voortgang, risico’s, uitputting van middelen en beslismomenten en rapporteert de stuurgroep hierover (mondeling en schriftelijk);
 • signaleert en analyseert landelijke/regionale ontwikkelingen, informeert betrokkenen en doet voorstellen voor een vertaling van deze ontwikkelingen naar de regio;
 • treedt op als ambassadeur van het Sterk Techniekonderwijs in de regio; Kennis, vaardigheden en ervaring:
 •  
 • hbo+ werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement in het onderwijs;
 • kennis van het (technisch) vmbo;
 • kennis van financiële verslaglegging;
 • ervaring in het werken in een bestuurlijke omgeving
 • ervaring in het bedrijfsleven en/of een technische achtergrond is een pré;
 • het hebben van een breed netwerk in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond of Haarlemmermeer/Bollenstreek-noord is een pré. Wat wij bieden
 • Een tijdelijke projectfunctie gedurende de vierjarige looptijd van de subsidie in schaal 12 CAO VO. Het dienstverband heeft een omvang van 0,8 fte met uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO. De programmamanagers hebben een werkplek op de afdeling Onderwijskwaliteit van het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem.
 •  

 Contact

Heb je interesse in deze interne vacature? Stuur je CV en motivatiebrief naar bestuurssecretariaat@dunamare.nl

Pin It on Pinterest

Share This